Шановні відвідувачі! Вітаю Вас у моєму блозі! Бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, що блог буде цікавий усім відвідувачам!

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ

 

Дистанційне навчання з факультативного заняття «Стилістика сучасної української мови»

 19 група

Дата

Група

Предмет

Завдання

27.10

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №9 Засоби милозвучності мови. Явища поетичної фонетики (звукопис, ритміка вірша, асонанс, алітерація, рима та ін.) Інтонація як засіб вираження змісту мовлення. Відомості з орфографії

Чергування у – в, і – й. Написання префіксів з- (зі-, с-). Прийменники у – уві, з – із – зі, над – наді та ін.

Конспект

03.11

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №10 Стилістично маркована й нейтральна лексика. Багатозначність як стилістичний засіб.

 

10.11

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №11 Стилістичні можливості омонімії, синонімії та антонімії. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту.

 

17.11

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №12 Використання іншомовних слів. Неологізми та застаріла лексика в різних стилях мови. Використання старослов’янізмів у художніх текстах.

24.11

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №13 Стилістичні функції термінів, професіоналізмів, жаргонізмів та арготизмів.

 

01.12

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №14 Роль діалектизмів, розмовної та просторічної лексики в різних стилях мови.

 

08.12

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №15Тропи (порівняння, епітет, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, персоніфікація, алегорія та ін.), стилістична роль тропів.

15.12

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №16 Стилістичні можливості фразеологізмів

22.12

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №17 Узагальнення й систематизація вивченого з тем “Фоностилістика” та “Лексичні та фразеологічні ресурси стилістики”.

Конспект

29.12

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №18 Стилістичні засоби словотвору Засоби словотвору, використання їх у різних стилях мови

 

12.01

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №19 Відомості з орфографії

Написання суфіксів –ськ-, -цьк-, -зьк-; -ств-, -цтв-, -зтв-. Правопис складних слів

 

19.01

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №20 Граматичні (морфологічні) ресурси стилістики

Поняття граматичної (морфологічної) синонімії (умотивованість використання синонімічних закінчень іменників чоловічого роду –ові, -еві (-єві) та –у (-ю); прикметникових закінчень –імта –ому; синонімічних закінчень стягнених і нестягнених прикметникових та займенникових форм на -а(-я) та –ая (-яя); займенникових форм їх та їхній)

 

26.01

19

Стилістика сучасної

української мови

Урок №21 Категорія числа як стилістичний засібДистанційне навчання з факультативного заняття «Практикум із синтаксису української мови»

 27 група

Дата

Група

Предмет

Завдання

22.10

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №1 Вступ. Предмет синтаксису. Принципи української пунктуації. Словосполучення і речення.

29.10

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №2 Просте речення. Неповні речення, нечленовані конструкції (слова-речення)

05.11

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №3 Поглиблення та удосконалення знань про словосполучен­ня. Практичне заняття

12.11

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №4 Поглиблення та удосконалення знань про словосполучен­ня. Практичне заняття

19.11

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №5 Просте речення.

Односкладні й двоскладні речення.

26.11

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №6 Відмінність називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, ви­раженим прикметником

03.12

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №7 Відмінність називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, ви­раженим прикметником

10.12

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №8 Неповне речення.

Уживання неповних речень у текстах

17.12

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №9 Уживання неповних речень у текстах

24.12

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №10 Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, вставними конструкціями.

31.12

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №11 Речення з відокремленими

членами

11.01

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №12 Речення, ускладнене однорідними членами

18.01

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №13 Речення, ускладнене звертаннями та вставними словами. Використання звертань у різних стилях.15.02

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №17 Складнопідрядне речення. Практичне заняття. Усунення помилок у будові складнопідрядних речень

 

22.03

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №20 Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядному реченні. Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинами складносурядного речення

29.03

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №21 Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядному реченні. Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинами складносурядного речення

05.04

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №22 Складнопідрядне речення. Усунення помилок у будові складнопідрядних речень

12.04

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №23 Складнопідрядне речення. Усунення помилок у будові складнопідрядних речень

19.04

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №24 Безсполучникове речення. Постановка розділових знаків між частинами безсполучникового складного речення

26.04

27

Практикум із синтаксису української мови

Урок №25 Безсполучникове речення. Постановка розділових знаків між частинами безсполучникового складного речення

Дистанційне навчання з факультативного заняття «Практикум із синтаксису української мови»

 29 група

Дата

Група

Предмет

Завдання

21.10

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №7 Відмінність називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, ви­раженим прикметником

28.10

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №8 Неповне речення.

Уживання неповних речень у текстах

04.11

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №9 Уживання неповних речень у текстах

11.11

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №10 Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, вставними конструкціями.

18.11

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №11 Речення з відокремленими

членами

25.11

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №12 Речення, ускладнене однорідними членами

02.12

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №13 Речення, ускладнене звертаннями та вставними словами. Використання звертань у різних стилях.

09.12

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №14 Особливості ви­користання вставних слів, словосполучень і речень у різ­них стилях

16.12

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №15 Речення, ускладнене відокремленими членами.

23.12

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №16 Використання дієприкметникових і дієприслівникових зворів у тексті

30.12

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №17 Систематизація вивченого. Підсумкове заняття. Конспект

13.01

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №18 Складне речення, його види, засоби зв'язку між частинами складного речення

20.01

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №19 Складне речення, його види, засоби зв'язку між частинами складного речення


17.02

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №23 Складнопідрядне речення. Практичне заняття. Усунення помилок у будові складнопідрядних речень

23.03

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №30 Багатокомпонентне речення

 

25.03

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №31 Складне речення, його види, засоби зв'язку між частинами складного речення

 

30.03

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №32 Складне речення, його види, засоби зв'язку між частинами складного речення

 

01.04

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №33 Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядному реченні. Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинами складносурядного речення

06.04

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №34 Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядному реченні. Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинами складносурядного речення

08.04

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №35 Складнопідрядне речення.. Усунення помилок у будові складнопідрядних речень

13.04

29

Практикум із синтаксису української мови

Урок №36 Підсумкове заняття. Узагальнення і систематизація вивченого.

 Дистанційне навчання з факультативного заняття «Практикум із синтаксису української мови»

 39 група

Дата

Група

Предмет

Завдання

21.10

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №7 Відмінність називних речень і двоскладних з іменним складеним присудком, ви­раженим прикметником

28.10

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №8 Неповне речення.

Уживання неповних речень у текстах

04.11

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №9 Уживання неповних речень у текстах

11.11

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №10 Просте ускладнене речення.

Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, вставними конструкціями.

18.11

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №11 Речення з відокремленими

членами

25.11

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №12 Речення, ускладнене однорідними членами

02.12

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №13 Речення, ускладнене звертаннями та вставними словами. Використання звертань у різних стилях.

09.12

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №14 Особливості ви­користання вставних слів, словосполучень і речень у різ­них стилях

16.12

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №15 Речення, ускладнене відокремленими членами.

23.12

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №16 Використання дієприкметникових і дієприслівникових зворів у тексті

30.12

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №17 Систематизація вивченого. Підсумкове заняття. Конспект

14.01

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №18 Складне речення, його види, засоби зв'язку між частинами складного речення

15.01

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №19 Складне речення, його види, засоби зв'язку між частинами складного речення

 

21.01

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №20 Складносурядне речення. Практичне заняття. Розділові знаки в складносурядному реченні. Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинами складносурядного речення

22.01

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №21 Складносурядне речення. Практичне заняття. Розділові знаки в складносурядному реченні. Правильне вживання сполучників сурядності для передачі змістових відношень між частинами складносурядного речення


18.02

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №28 Речення з різними видами зв'язку.

19.02

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №29 Багатокомпонентне речення

16.03

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №36 Складнопідрядне речення.. Усунення помилок у будові складнопідрядних речень

18.03

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №37 Безсполучникове речення. Постановка розділових знаків між частинами безсполучникового складного речення

23.03

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №38 Безсполучникове речення. Постановка розділових знаків між частинами безсполучникового складного речення

25.03

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №39 Безсполучникове речення. Постановка розділових знаків між частинами безсполучникового складного речення

30.03

 

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №40 Складні синтаксичні конструкції.

Багатокомпонентні речення.

 


01.04

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №41 Речення з різними видами зв'язку.

06.04

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №42 Багатокомпонентне речення

22.04

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №43 Багатокомпонентне речення

27.04

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №44 Складне речення з різними видами зв'язку

29.04

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №45 Період. Структурно-синтаксичні особливості періоду

 

39

Практикум із синтаксису української мови

Урок №46 Узагальнення і систематизація вивченого.